Kérdése van?  +36 96 513-333  webshop@marclean.hu 

Gari +

KÄRCHER CENTER MARCLEAN
9028 Győr, Szent Imre út 121-123 E-mail: webshop@marclean.hu
Telefon: +36 96 513 333 Webshop: karchercentermarclean.hu

GARI + Igénybevételi Feltételek
A GARI + a Marclean Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben foglalt időtartam alatt és feltételekkel biztosít jótállást.
Az igénybevételi feltételek csak a GARI + jótállás feltételeit rendezi,
a megvásárolt termékkel kapcsolatos szerződési feltételeket külön dokumentum
tartalmazza.

 1. Mit jelent a GARI + szolgáltatás:
  1. Amennyiben a készülék rendeltetésszerű használata közben hiba
   következik be, a javítás ingyenes intézését foglalja magában beleértve a
   munkaidőt, az alkatrészt és a szállítást.
  2. A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje kizárólag teljes
   meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy
   gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre
   cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb
   annál. Ebben az esetben az új készülék házhoz szállításának
   díjszabásakor a mindenkor érvényes alap házhoz szállítási költség
   irányadó.
   A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási
   javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz
   külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
   Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor a Vásárló nem tarthat
   igényt műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti
   beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék
   beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke,
   valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága.
   Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az
   összes eredeti tartozékával együtt a Szolgáltató tulajdonába kerül és a
   hozzá tartozó GARI +Plusz szolgáltatás megszűntként kezelendő.
   A készülék minden eredeti tartozékát el kell küldeni a vásárlónak, ha
   csere történik. Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor
   ezeket a szervizünk a szokásos piaci áron számolhatja fel.
  3. Megtérítés - Az igények készpénzben történő megtérítése nem
   lehetséges -teljes meghibásodás esetében sem. Annak eldöntése, hogy
   a termék javítható, vagy termékcserére szükséges, az kizárólag a
   szolgáltató hatásköre.
  4. A GARI + szolgáltatás minden Kärcher háztartási
   készülékre érvényes bruttó 25.000 Ft-tól 249.000Ft-ig.
   Kizárólag magánszemély vásárlása esetén vehető igénybe.
   A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja!
 2. A MARCLEAN GARI + szolgáltatás tartama
  A GARI + az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
  jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül
  érvényesíthető jótállásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit
  Szolgáltató szabadon, a jelen feltételek mellett biztosítja.
  A fenti kormányrendelet értelmében a biztosított jótálláson felül érvényesíthető
  jótállás érvényesítésének feltételeit a termék megvásárláskor hatályos, a
  vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák.
 3. A GARI +szolgáltatás érvényességére vonatkozó kizárólagos
  szabályok.
  1. Szolgáltatás Kezdete - A gyári jótállás/garancia lejáratának napját
   követő nap 0.00 perckor veszi kezdetét.
   3.2. Szolgáltatás időtartama - A GARI + szolgáltatás a jelen
   feltételekben meghatározott időszakra vehető igénybe, de nem
   haladhatja meg a készülék gyári garanciájával együtt a 3 éves
   időtartamot.
 4. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
  Az esetleges következményi igényeket nem lehet fedezet alá vonni. A készülék
  tulajdonos vagy annak meghatalmazottja felelős a védett készülékért. Ez
  magába foglalja a gondos és előrelátó megóvást is.
  Olyan igényt, amelynél ez, vagyis a készülék tulajdonosától feltételezhető
  gondosság elmaradt, nem tartozik fedezet alá. Az ilyen okból hibás
  termékjavítás költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.
  A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a
  fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a
  készüléket üzembe helyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés
  érdekében.
  Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségkörébe.
 5. Mikor nem érvényesíthető a GARI + szolgáltatás
  1. Ha a vásárló nem rendeltetésszerűen használta a készüléket,
   továbbá törés vagy szándékos rongálás esetén.
   A vásárló tudomásul veszi, hogy a Marclean Kft. szerelője vizsgálja
   be a készüléket és állapítja meg a hiba okát. Ennek a kivizsgálásnak az
   eredményét a vásárló tudomásul veszi és maradéktalanul elfogadja. A
   gyártói garancia, anyag-és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem
   tartoznak a GARI + szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a
   gyártó fedezi.
   A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a
   készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.
  2. Amennyiben Ön nem rendelkezik a készülék vásárlását igazoló
   eredeti bizonylattal (számla) valamint nem rendelkezik a készülék eredeti,
   kitöltött jótállási jegyével.
  3. A GARI + igénybevétele során megadott adatok nem
   egyeznek meg
   · a készüléken lévő,
   · a gyártó által elhelyezett adattábla,
   · a jótállási jegy, valamint
   · a vásárlást igazoló bizonylat adataival.
  4. Az adattábla sérülése, hiánya vagy javított / hiányos adatai esetén a
   szolgáltatás megszűnését eredményezi.
  5. A szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli
   illetéktelen beavatkozás is a szolgáltatás megszűnését eredményezi.
  6. A GARI + szolgáltatásban viszonteladók nem vehetnek
   részt!
 6. A GARI + nem biztosít jótállást
  1. Ha a Szolgáltató vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott
   szerviz bizonyítja, hogy
   · a hiba a rendeltetésellenes használat,
   · átalakítás,
   · szakszerűtlen kezelés,
   · helytelen tárolás,
   · elemikár vagy
   · egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
  2. Ha a meghibásodás oka saját vagy idegen vétkességre vezethető
   vissza.
  3. Felhasználási anyag és kopó egységek - például: ékszíjak,
   szénkefék, szűrők stb. - meghibásodása, elhasználódása esetén.
  4. A védett készüléknek
   · a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli
   alkalmazásakor,
   · a nem rendeltetésszerű használat esetén, vagy
   · az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén.
   Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen
   használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza, beleértve
   az üzleti, üzemi célú felhasználásokat is.
  5. A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által
   keletkezett meghibásodások, ill. értékcsökkenések esetén, valamint az
   esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeire.
  6. A készülék teljesítményének fokozatos csökkenése esetén.
  7. Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás esetén, amely a készülék
   szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza.
  8. Fizikai károk - például: törés, folyadék beömlés, túláram stb. -
   esetén.
  9. Olyan meghibásodások esetén, amelyek a használat miatti fokozatos
   romlási meghibásodásnak - környezettől-és/vagy elhasználódástól függő
   hibák - minősülnek.
  10. Rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás esetén.
  11. Korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkezett
   meghibásodás esetén.
  12. Külső hatás okozta károk, üzembe-, illetve újra üzembe helyezési
   költségek esetén.
  13. Karbantartási, beállítási, ellenőrzési, módosítási, tisztítási
   költségekre, valamint ezekkel kapcsolatban felmerülő károsodásokra.
  14. Áramkimaradás okozta károk esetén.Esztétikai részekre
   · könnyű burkolatok,
   · gombok,
   · fogantyúk,
   · műanyag vagy fémburkolatok,
   · jelvények vagy egyéb ismertetőjelek károsodása,
   · karcolások és más hasonló károsodások
   amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, a
   termékműködését.
  15. A termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos vagy vízellátás
   hibája miatt vagy ezek miatt bekövetkező üzemzavar okán fellépő
   károkra.
   Zárlatos meghibásodására, horpadásra és karcolásra.
  16. Azon esetekben, melyekben a terméket nem magáncélra vagy nem
   belföldön használták.
  17. Olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely
   nincs összhangban a gyártó ajánlásaival.
  18. Azon hibákra, melyek azért keletkeztek, mert az eredeti hiba
   észlelését követően a terméket továbbra is használták.
  19. Hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás miatt fellépő
   károkra.
 7. Hibabejelentés, hibabejelentési eljárás
  Esetleges anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor a
  következőképpen járjon el:
  · A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak
  magának kell megfogalmaznia és leírnia.
  · A Vásárlónak a káresemény bekövetkezése, de legkésőbb a tudomására
  jutása után azt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül be kell jelentenie
  (munkanapokon 7 és 17 óra között).
  Telefonszám: 96 513 333
  E-mail cím: webshop@marclean.hu
  · A fenti e-mail címre pontosan meg kell írni a meghibásodás
  bekövetkeztének lefolyását.
  Kérjük, pontosan írja le a hiba okát annak érdekében, hogy elkerüljük a
  felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen
  meghosszabbítja.
  Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés
  elutasításhoz, a végzett javítások értékének visszaköveteléséhez, vagy akár
  büntetőjogi következményekhez vezethet.
  Magyarország területén belül a szolgáltató díjtalanul futárt küld a készülékért és
  díjtalanul is küldi azt vissza a vásárlónak.
  A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a javítással kapcsolatos ügyintézést a
  kárbejelentés napjától számítva 14 napon belül megkezdi.
  Figyelem! A szükséges alkatrészek beszerzése az alkatrész típusától és
  beszerzési helyétől függően néhány hetet vehet igénybe, de nem haladhatja
  meg a 90 napot.
  Amennyiben az alkatrész beszerzése a Szolgáltatón kívül álló okokból
  meghiúsul, azaz a javítás 90 napon belül nem teljesíthető, a Szolgáltató kötelezi
  magát, hogy a Vásárló részére egy új cserekészüléket biztosítson.
  A cserekészülék műszakilag minimum megegyezik a régivel.
 8. Szolgáltató adatai
  Név: Marclean Kft
  Székhely: 9028 Győr, Szent Imre út 123.
  Levelezési cím: 9028 Győr, Szent Imre út 123.
  Üzlet: 9028 Győr, Szent Imre út 123.
  Cégjegyzékszám: 08-09-006424
  Adószám: 11464952-2-08
  Email cím: webshop@marclean.hu
  Telefonszám: 96/513-333

  GARI PLUSZ Bruttó árak/termék:
  25.000 Ft - 50.000 Ft között 4.990 Ft
  50.001 Ft - 75.000 Ft között 6.990 Ft
  75.001 Ft - 100.000 Ft között 9.490 Ft
  100.001 Ft - 150.000 Ft között 11.990 Ft
  150.001 Ft - 200.000 Ft között 16.990 Ft
  200.000 Ft - 249.999 Ft között 19.990 Ft